• SCHEIDSRECHTERS

  Op Kampong zijn er een aantal vrijwilligers die zich er hard voor maken elk team te voorzien van een scheidsrechter. Zo is het jeugd-fluit-jeugd beleid onlangs uitgebreid, zijn senioren uit de selectie verplicht twee keer per jaar te fluiten en wordt geprobeerd een zo groot mogelijke groep vaste jeugdscheidsrechters aan ons verbonden te houden.

  Wil je meer informatie over de spelregels, het fluiten, vlaggen en/of spel begeleiden? Klik dan hier.

  Gedragsregels bij Kampong Voetbal tijdens en rondom een wedstrijd:

  • Bij Kampong Voetbal ondersteunen wij de (jeugd)scheidsrechters door als teamleiding, ouders/verzorgers en toeschouwers:
  • De beslissing van de scheidsrechter te accepteren zonder (non)verbaal protest.
  • Positief te coachen en aan te moedigen waarbij we respect voor spelers, tegenstanders en wedstrijdofficials bewaren.
  • Tijdens de wedstrijd buiten het veld (of voor ouders achter het hek) te blijven.
  • Vooraf de scheidsrechter te verwelkomen, na afloop te bedanken en in woord en gedrag het goede voorbeeld te geven.

  Grensrechters ondersteunen de scheidsrechter door:

  • Objectief de wedstrijd te begeleiden en daarmee de scheidsrechter optimaal te assisteren.
  • De scheidsrechter, mogelijk na overleg, altijd te steunen in zijn beslissingen.
  • Duidelijk met signalen zijn bevindingen over buitenspel, bal buiten de lijn en het wisselen van de spelers te communiceren aan de scheidsrechter en de teamleiding waar nodig.

  De scheidsrechter kan naar eigen inzicht tegen ongewenst gedrag optreden door:

  • Het geven van een waarschuwing.
  • De stoorzender te verwijderen van het speelveld en de directe omgeving.
  • De wedstrijd te staken.
  • De scheidsrechter maakt van zijn ingrijpen melding in het wedstrijdverslag indien het om een verwijdering gaat of indien het een maatregel tegen een grensrechter of teamleider betreft.

  Indeling senioren

  Sharmila Basdew

  Indeling jeugd-fluit-jeugd

  Sharmila Basdew

  Indeling clubscheidsrechters en seniorenselectie

  Joop ten Dam

  Beleidsmatig/Spelregelavonden

  Axel Groothuis/Joop ten Dam

  Ondersteunend

  Sanne Quarles van Ufford