• Wij bij SV Kampong vinden sport essentieel, jij ook? Teken de petitie!

    Net als de KNVB en andere sportbonden sluiten wij ons graag aan bij het standpunt dat sport essentieel is voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Wat ons betreft moet sporten daarom een essentiële sector worden. Teken jij ook de petitie? Deze is inmiddels al bijna 350.000 keer getekend. Je vindt deze via https://erkensport.petities.nl

    Sport & bewegen is wat ons betreft van groot belang om fysiek en mentaal fitter en gezonder te leven. Op dit moment kun jij als Nederlander daar moeilijk invulling aan geven. De sportsector moet wat ons betreft daarom aangemerkt worden als essentiële dienstverlening.
    Onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de Nederlanders minder is gaan sporten en bewegen.
    Net als sportbonden verzoeken wij het kabinet te erkennen dat sport en bewegen een essentiële dienstverlening en er zorg voor te dragen dat de deuren en hekken van sportaanbieders open gaan en ook open blijven. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol verantwoord sporten.