• Kampong voor jou, Kampong door jou.

  Kampong kan niet zonder vrijwilligers. Trainers, bestuursleden, commissieleden, de gastvrouw/heer van de wedstrijdkamer en scheidsrechters maken samen Kampong Voetbal.

  Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, is het nodig dat zoveel mogelijk leden een bijdrage leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een functie. Daarom is er een nieuw vrijwilligersbeleid gemaakt.

   

  Invulling vrijwilligersbeleid

  In het beleid zijn vrijwilligerstaken verplicht voor alle teams van Kampong Voetbal. De Vrijwilligers Commissie (VC) voert het vrijwilligersbeleid uit. De VC brengt vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar, stelt de juiste tools/instructies beschikbaar en maakt een activiteitenplanning.

  Door actievere vrijwilligers willen we de saamhorigheid, gezelligheid en binding van de vereniging vergroten én de toekomst van Kampong Voetbal waarborgen.

   

  Sociale binding

  Kampong Voetbal is een voetbalclub met ruimte voor iedereen. Voor presterende en recreatieve leden, voor jong en oud, en voor meisjes jongens. Kampong Voetbal biedt ook ontspanning door nevenactiviteiten zoals een voetbalkamp voor de O10/O11 jeugd, diverse toernooien en feesten.

   

  Continuïteit

  Zoals veel sportverenigingen draait Kampong Voetbal volledig op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers. Iedere bijdrage – klein en groot – is van groot voor de continuïteit van Kampong Voetbal.

  Omdat Kampong Voetbal nog steeds groeit en we zo min betaalde krachten willen, heeft de vereniging het vrijwilligersbeleid aangepast. Zoals aangekondigd in de ALV van 29 juni 2020 zijn we gestart met een verplichte activatie van alle teams voor de uitvoering van taken en functies.

   

  Het vrijwilligersbeleid van Kampong Voetbal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

   

  Iedereen MAG lid worden van Kampong Voetbal;

  Ieder lid heeft RECHT op het volgen van trainingen en het spelen van wedstrijden;

  Ieder team heeft de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van Kampong Voetbal.