• Update van hoofden jeugdopleiding Joop Koppen en Thomas Rupp

  Inmiddels zijn de bijna 90 jeugdteams en daarnaast de vele benjamins al weer enige tijd op gang dit seizoen. En met al die spelers zijn ook de ruim 100 trainers, waar wij ons als hoofd jeugdopleiding op richten, weer vol aan de bak. Een mooi moment om een update te geven over wat ons de afgelopen periode heeft bezig gehouden en nu bezig houdt. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • Organisatie en werven kader: de organisatie is herzien en we hebben technisch jeugdcoördinatoren (TJC’s) aangesteld die binnen hun bouw aanspreekpunt zijn voor de trainers (breedte en selectie) op technisch vlak. Dat zijn Lukas ten Berge (onderbouw, O6/O7 en O8/O9), Tom Druppers (middenbouw, O10/O11 en O12/O13), Tanim Hermie (bovenbouw, O14/O15, O16/O17 en O18/O19) en Olaf Köpping (keepers). Zij werken nauw samen met de leeftijdscoördinatoren uit de jeugdcommissie. TJC’s en jeugdcommissie gaan de komende periode met elkaar in gesprek om op te halen wat de wensen binnen de verschillende leeftijdscategorieën zijn om daar vervolgens gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Voor breedte en selectie.

  • Daarnaast zijn veel nieuwe trainers, hulptrainers en stagiairs geworven en gestart.

  • Inmiddels zijn contracten opgemaakt voor alle trainers die een vergoeding krijgen op basis van het vergoedingenbeleid. Met deze trainers wordt de komende weken een gesprek gevoerd en het contract ondertekend zodat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn.

  • Er is een beleidsplancommissie samengesteld die druk bezig is om ons eigen jeugdtechnisch beleidsplan op te stellen. Dat gaat de basis vormen van wat wij doen en willen binnen de jeugd van Kampong voetbal. De commissie bestaat uit Nico van Ginkel, Eric Ornek, Suzanne Oud, Arie Schans en Roy Sijgers. Wij ondersteunen de commissie. Zij roepen waar nodig verder de hulp en expertise in van bijvoorbeeld de KNVB, TJC’s en anderen en zullen op de site of via andere kanalen de stand van zaken aan jullie doorgeven.

  • Dit seizoen is onder leiding van TJC Olaf Köpping, keeperstraining gestart voor de oudste jeugdselectieteams. De komende weken zal de keeperstraining verder worden uitgerold over ruim 30 breedte- en selectieteams. Doel is om vervolgens op korte termijn keeperstraining aan alle jeugdkeepers te kunnen aanbieden.

  • Inmiddels hebben aan het begin van het seizoen en tijdens de herfstvakantie weer succesvol de jaarlijkse voetbaldagen plaatsgevonden onder leiding van een enthousiaste groep trainers.

  • De techniektraining voor O-11, 12 en 13 is van start gegaan en wordt verzorgd door Daan van der Ster, zelf speler van het eerste van Kampong.

  • De techniektraining voor de breedte-teams gaat 3 november van start vanuit de Kampong voetbalacademie. De opzet is wat aangepast en is in samenwerking met Wibo omgedoopt tot Super 7. Er zullen de komende periode tot het einde van het seizoen drie Super 7’s worden aangeboden (3 cycli van 7 trainingen) waar voor kan worden ingeschreven. Per Super 7 wordt een ander thema behandeld zodat de jongens en meiden zich onder leiding van een groep trainers heel gericht op verschillend vlak verder kunnen ontwikkelen.

  • De eerste Cursus Jeugdvoetbal Trainer Coach (JVTC) van dit seizoen is enkele weken van start gegaan met 14 enthousiaste kampongtrainers. Waar de cursus vorig seizoen nog door de KNVB werd georganiseerd, wordt de cursus vanaf nu volledig inhoudelijk georganiseerd en gedragen door Kampong zelf, met ondersteuning van de KNVB en FC Utrecht. Een en ander staat onder leiding van Oktay Ertana en Lukas ten Berge. In het voorjaar start de volgende cursus. Schrijf je vooral in. Het is een ideale manier om laagdrempelig de basis van het trainerschap te leren en je als trainer verder te ontwikkelen.

  • De komende periode starten we een traject met de KNVB om onze meiden/dames-tak verder te ontwikkelen en professionaliseren naar een volwaardige tak. Programmaleider is Sanne Quarles van Ufford, speelster van het eerste van Kampong.

  • We voeren gesprekken met de KNVB en FC Utrecht om de samenwerking verder te verbeteren (wederkerig) en verder door te ontwikkelen, uiteindelijk naar een door de KNVB gecertificeerd regionaal opleidingscentrum.

  Al met al een aardige lijst waar de snelle ontwikkeling van de afdeling uit blijkt. Mocht je vragen of suggesties hebben, spreek ons of de TJC’s dan gerust aan.

  Met vriendelijke groet,

  Joop en Thomas