• Update inzet vrijwilligers bij Kampong Voetbal

  Kampong Voetbal kan niet zonder onze vrijwilligers: van bestuurslid tot trainer, van commissielid tot gastheer/gastvrouw in de wedstrijdkamer of scheidsrechter. Om onze waardevolle vrijwilligers te vinden, faciliteren en te behouden, is de nieuwe Commissie Vrijwilligerszaken opgestart.
  Voor meer info zie: https://www.kampongvoetbal.nl/clubinfo/commissies/

  We zijn begonnen met het organiseren van (online) startbijeenkomsten voor de trainers/coaches en leiders van jeugdteams, er komt een (vrijwilligers)activiteitenkalender waarin helder wordt wat er wanneer plaatsvindt binnen de club en waarbij dan hulp nodig is, en er zijn instructies en draaiboeken gemaakt voor de structurele vrijwilligersactiviteiten. Hierbij kan je denken aan het bemensen van de wedstrijdkamer en de organisatie van toernooien.

  Wat verandert er?

  • Duidelijke verwachtingen en beter inzetten van teamleiders senioren- en jeugdteams
  • Inroosteren van alle teams voor uitvoeren vrijwilligerstaken rondom corona
  • Studententeams: verplicht een aantal keer fluiten van jeugdteams
  • Vrijwilligers voor o.a. gastheer/gastvrouw, toernooien, communicatie, etc kunnen zich melden bij vrijwilligers@kampongvoetbal.nl

  Teamleider: voor alle teams is het van belang dat er in ieder geval één teamleider is die fungeert als schakel tussen de vereniging en de teamspelers. Teamleiders zijn van belang in de communicatie vanuit de vereniging, maar ook de andere kant op: als er dingen spelen in jouw team, zijn teamleiders de aangewezen personen om de vereniging in te schakelen. Bij de jeugd zijn de teamleiders ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de organisatie van teamuitjes, rij- en vlagschema’s (de niet-technische zaken die horen bij voetbal).

  Vrijwilligerstaken corona: de ontwikkelingen rondom corona vragen telkens aanpassingen in de organisatie van sportactiviteiten. Wij moeten dan ook geregeld een beroep doen op onze teams zich hiervoor in te zetten, want zonder vrijwilligers is het niet te organiseren. Alle teams zullen ingedeeld worden voor een shift in het weekend of op een trainingsavond, om zo alles op het terrein in goede banen te leiden. Via je teamleider krijg je bericht wanneer jouw team of het team van je kind is ingedeeld.

  Studententeams fluiten: tegenover de korting die je als studententeam ontvangt, vragen wij nu een verplichte bijdrage aan de organisatie van scheidsrechters voor jeugdteams. Jouw team zal een aantal keer ingedeeld worden om een jeugdwedstrijd te fluiten op zaterdag.

  We nodigen je van harte uit ook mee te helpen met andere vrijwilligers activiteiten. Vind je het leuk Kampong te helpen bij het werven van sponsoren, het maken van een poster of een communicatiefilmpje?  Fluit je graag wedstrijden of vind je het leuk een borrel of en toernooi te organiseren?

  Laat het ons of je teamleider weten, ook als je andere ideeën hebt! Mail ons op vrijwilligers@kampongvoetbal.nl

  We hebben jullie hulp en gezelligheid hard nodig!


  Met sportieve groet,

  Commissie Vrijwilligerszaken

  Marcella Oviedo Nunez, Sacha Heijblom, Leonie Middelink en Nick Dijkstra