• Uitnodiging ALV 29 juni 2020 (in aangepaste vorm)

  Beste leden van Kampong Voetbal,

  Op maandag 29 juni 2020 vindt de jaarlijkse ALV van Kampong Voetbal plaats, om 20.30 uur in het clubhuis.

  We nodigen al onze leden hiervoor van harte uit. Gezien de maatregelen als gevolg van Corona is de organisatie hiervan aan richtlijnen gebonden. Maximaal 30 leden mogen “live” aanwezig zijn. Ingeval meer leden zich aanmelden, zullen we een digitaal kanaal openen via Zoom. Aanmelden voor de ALV is dan ook verplicht en kan via secretaris@kampongvoetbal.nl.

  Tijdens deze ALV zal Frank van Heusden zijn positie als voorzitter opgeven. Hij heeft aangegeven na een periode van 5 jaar als voorzitter een andere rol te willen vervullen. Het bestuur draagt Kyra Stefels voor om de rol van voorzitter van Frank over te nemen. Naast deze wisseling heeft het bestuur een voorstel op papier gezet met daarin een aantal andere wisselingen in de bestuurssamenstelling alsook een wijziging van de bestuurlijke organisatie.

  De complete agenda, de notulen van de vorige ALV (november 2019) en de notitie van het bestuur, het jaarverslag en de financiële stukken vind je hier

  Vragen over de stukken kunnen tot 72 uur van te voren al worden ingestuurd naar secretaris@kampongvoetbal.nl. De antwoorden zullen dan op de site worden bijgeplaatst. Mocht er inderdaad een digitaal kanaal geopend worden, geven we op deze wijze aan iedereen de kans de stukken te lezen en er vragen over te stellen. Dit zijn extra richtlijnen die horen bij het houden van een hybride ALV (live en digitaal simultaan).

  Met sportieve groet,

  Bestuur Kampong Voetbal