• Testritten voor de Uithoflijn

    De rails ligt, nu nog een tram! De afgelopen tijd zijn er ’s nachts al weleens testritten gemaakt. Vanaf februari zullen deze testritten ook overdag plaats gaan vinden. Omdat de rails voor bijna alle leden op de route naar Kampong ligt, willen we jullie vragen extra goed op te letten op plekken waar je de rails kruist.

    Op de kruisingen zullen tijdens deze testritten namelijk geen verkeersregelaars staan. Het verkeer wordt dan geregeld met verkeers- en/of waarschuwingslichten of overwegbomen. Kijk daar dus goed om je heen: een tram heeft altijd voorrang!

    Kijk voor meer informatie over de testritten en planning op www.uithoflijn.nl.