• Teamsamenstelling O8 en wedstrijddagen O8 en O9 seizoen 2020-2021

    Indelen op niveau niet meer vanaf de O8, maar vanaf de O9

    Er wordt nu even niet gevoetbald, maar ondertussen is wel de voorbereiding voor komend seizoen in volle gang. Bij Kampong Voetbal zijn plezier en ontwikkeling de voornaamste pijlers van het Jeugd Technisch Beleidsplan. In dat kader vindt er vanaf seizoen 2020-2021 de wijziging plaats bij de overgang van de Benjamins naar O8. We hebben gemerkt dat er in deze leeftijdscategorie altijd zoveel gebeurt, dat selecteren op deze leeftijd nog weinig zin heeft. Er vinden zoveel wisselingen plaats: uitstroom van kinderen naar andere sporten, een andere trainingsdag, wedstrijden spelen op zondag, veel instroom van nieuwe spelers vanaf de wachtlijst dat we ervoor kiezen om de bestaande sociale structuur vanuit de Benjamins nog een jaar langer in stand te houden.

    Wedstrijden O8 op zondag, wedstrijden O9 op zaterdag

    Dat betekent dat de huidige oudste benjaminteams, komend seizoen zoveel mogelijk in stand worden gehouden. In de O8 spelen de kinderen dan samen met de vertrouwde vriendjes en vriendinnetjes uit de benjamins, de bekende trainer en in die vertrouwde omgeving zullen ze de eerste stappen gaat zetten in een reguliere KNVB competitie. Dit is voor alle O8 jeugd op zondag, vanaf komend seizoen voor alle O9 jeugd op zaterdag. Weer een jaar later, als de O8 overgaat naar de O9,  wordt dan voor het eerst ingedeeld op niveau (geselecteerd). Hiermee zorgen we er ook voor dat de hele O8 lichting en de hele O9 lichting zijn wedstrijden op dezelfde wedstrijddag speelt. 

    Als je vragen hebt of wilt reageren op dit bericht, dan kan dat via Kees Jongkind, voorzitter Technische Zaken, vztechnischezaken@kampongvoetbal.nl