• Start vervanging veld 1

    Kijk er nog maar eens goed naar. Veld 1, het hoofdveld van Kampong Voetbal. Het gaat eraf, na jaren van mooie herinneren maken met elkaar. Komende week is het zover, dan starten de werkzaamheden rondom de vervanging van het veld. Dit zorgt voor de nodige overlast. Lees je mee?
    Indien het weer het toelaat wordt de mat op donderdag 15 juli verwijderd. Echter, de werkzaamheden starten al vanaf het begin van de week.
    Bij de ingang van de club aan de Mytylweg wordt een speciaal depot gemaakt voor materialen. Hekken worden verwijderd en een deel van de parkeerplaatsen afgezet. Ook zullen er veel transporten zijn vanaf de hekken naar veld 1. Daarom willen wij jullie allemaal vragen de ingang van de club aan de Laan van Maarschalkerweerd te gebruiken, aan de kant van de hockey. Dit i.v.m. veiligheid en het voorkomen van kruisend verkeer. Ook het clubhuis is via die ingang bereikbaar. Deel dit vooral ook met je teamgenoten."
    Afscheid nemen van het veld kan dit weekend nog. Op anderhalve meter natuurlijk. Van elkaar, niet van het (kunst)gras 😉