• RICHTLIJNEN SPONSORING

  Algemene richtlijnen:
  Sponsorcontracten met S.V. Kampong Voetbal kunnen alleen door de commerciële commissie/bestuur van S.V. Kampong Voetbal worden aangegaan. Sponsorafspraken met S.V. Kampong Voetbal worden schriftelijk vastgelegd voor een periode van telkens 3 jaar. Mondelinge afspraken hieromtrent zijn derhalve niet rechtsgeldig. Branche-exclusiviteit voor sponsoren is in principe uitgesloten, tenzij nadrukkelijk bepaald. We streven wel ernaar om sponsoren aan te trekken die (m.b.t. bedrijfsactiviteit en zakelijke interesses) complementair zijn aan het bestaande sponsorbestand. Het tarief van de sponsoring wordt in overleg met de commerciële commissie vastgesteld en is exclusief materiaal- en drukkosten. Voor de sponsorovereenkomsten wordt een maatwerk sponsorvoorstel opgesteld.

  Richtlijnen kledingsponsoring:
  Teams verzorgen in principe zelf hun wedstrijdkleding en mogen daar zelf sponsors voor werven. Alle teams hebben in seizoen 2018/2019 ING als sponsor op de borst. De eigen sponsor kan op de rug worden afgebeeld. Uitzondering zijn reeds lopende sponsorverplichtingen. Bij lopende afspraken wordt ING op de rug afgebeeld.

  Het is toegestaan om met een eigen shirtsponsor tenues te kopen voor komend seizoen.
  Hiervoor gelden een paar eenvoudige richtlijnen:
  1. Alle kleding wordt besteld bij Voetbalshop.nl
  2. Bovenstaande sponsorafspraken met ING worden gerespecteerd
  3. De teamsponsor betaalt de volledige rekening van de kleding waar zijn naam op staat. Daarmee staan de kosten voor de teamsponsor in verhouding met de kosten van andere sponsoruitingen op Kampong Voetbal
  4. Geen met ING bank, of voetbalshop.nl concurrerende sponsoren, tabaksfabrikanten, alcoholische dranknamen. In geval van twijfel graag contact met de sponorcommissie

  Richtlijnen toernooisponsoring:
  Begroting van toernooi met benodigd budget moet worden goedgekeurd door de Jeugdcommissie. Het budget wordt door de penningmeester ter beschikking gesteld. De sponsoropbrengsten worden overgemaakt aan de club en worden niet direct aangewend voor het toernooi. Het staat de toernooicommissie vrij om additionele sponsoren te werven, in overleg met de Sponsorcommissie.