• Samenwerking Kampong Voetbal Academy en Ubuntu Sport

  De afgelopen jaren is hard gewerkt, door onder andere Wibo van der Heijde, aan de ontwikkeling van de Kampong Voetbal Academy. Resultaten hiervan zijn de Super-7 series (de techniektraining op vrijdagmiddag) en de inmiddels niet meer weg te denken Kampong Voetbaldagen in de zomer- en de meivakantie.

  Tegelijk zijn twee Kampong-voetballers, Christiaan Hageraats (16 jaar lid) en Herman Hazewinkel (meer dan 30 jaar lid) het afgelopen jaar een nieuwe voetbalschool gestart: Ubuntu Sport. Hun ambitie is om met teamsport sportieve én persoonlijke vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen. Zij wilden met hun bedrijf graag ook activiteiten op ‘hun club’ organiseren.

  We hebben met de voetbaldagen in mei een pilot met Ubuntu Sport gedaan. Na evaluatie daarvan hebben wij als bestuur met Christiaan en Herman als leden, maar ook met Ubuntu Sport afspraken gemaakt over verder samenwerking. Wij geloven erin dat zij met hun visie kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Kampong Voetbal Academy (volledig in lijn met het Jeugd Technisch Beleidsplan) en ook het voetbalaanbod voor onze leden zullen verrijken.

  De afspraken:

  1. Christiaan en Herman zullen als vrijwilligers komend seizoen de uitvoering op zich nemen van de Kampong Voetbal Academy, onder eindverantwoordelijkheid van Kampong Voetbal en het hoofd Jeugdopleidingen. De Kampong Voetbal Academy zal in ieder geval de Kampong Voetbaldagen aan het einde van de zomervakantie organiseren, een 2e serie voetbaldagen tijdens de herfst- of meivakantie en de Super-7/techniektrainingen. Ze treden hiermee in de voetsporen van Kampong leden Rutger Stijlaart, Jorick Straatman en Wibo van der Heijde, die de afgelopen jaren de organisatie op zich namen.
  2. Ubuntu Sport is met ingang van 15 juni 2018 sponsor van Kampong Voetbal en zal ?? voor eigen rekening en verantwoordelijkheid ?? additionele voetbaldagen organiseren op Kampong Voetbal. In de vakanties, maar bijvoorbeeld eventueel ook op dagen dat de scholen staken. Steeds in afstemming met Kampong Voetbal zodat de activiteiten aanvullend zijn op het ‘eigen’ aanbod.
  3. Als sponsor kan Ubuntu Sport, net als andere sponsoren, haar overige producten en diensten promoten op Kampong Voetbal. Een eerste activiteit die je zult zien zijn de zomervoetbalkampen van Ubuntu Sport in de eerste weken van de zomervakantie. Deze dagen zijn elders op het complex, en gericht op een bredere doelgroep dan alleen Kampong Voetbal leden.

  Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geven aan het aanbod voor onze leden en kijken uit naar de samenwerking.

  Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij:
  Hoofd Jeugdopleiding voor voetbalinhoudelijke zaken (hjo@kampongvoetbal.nl)
  Sponsorcommissie voor vragen over de commerciële opzet (sponsor@kampongvoetbal.nl)
  Bij Ubuntu-Sport voor vragen over hun aanbod (info@ubuntu-sport.com)