• ORGANISATIE

    Kampong Voetbal is een club waar verbinding tussen jeugd en senioren hoog in het vaandel staat. We investeren dan ook in beide waarbij de insteek is dat er zoveel mogelijk eigen jeugd doorstroomt naar de senioren selectie. Daarnaast ligt er een Kampong-breed technisch beleidsplan waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe wij al onze voetbalspelers opleiden zodat ze het best tot hun recht komen op een voor hen passend niveau. Onze vrijwilligersorganisatie bestaat uit betrokken vrijwilligers die zich verbonden voelen met de club en die verantwoordelijkheid hebben en nemen voor de werkgroep of commissie waar ze deel van uitmaken. De organisatie (bestuur en vrijwilligers) wordt ondersteund door een soepel lopende dagelijkse organisatie waarin de verenigingsmanager en de ledenadministratie op een proactieve manier hun rol invullen en daarbij verbindend werken.

    Visie

    Kampong Voetbal is een club waar verbinding tussen jeugd en senioren hoog in het vaandel staat. We investeren dan ook in beide waarbij de insteek is dat er zoveel mogelijk eigen jeugd doorstroomt naar de senioren selectie. Daarnaast ligt er een Kampong-breed technisch beleidsplan waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe wij al onze voetbalspelers opleiden zodat ze het best tot hun recht komen op een voor hen passend niveau. Onze vrijwilligersorganisatie bestaat uit betrokken vrijwilligers die zich verbonden voelen met de club en die verantwoordelijkheid hebben en nemen voor de werkgroep of commissie waar ze deel van uitmaken. De organisatie (bestuur en vrijwilligers) wordt ondersteund door een soepel lopende dagelijkse organisatie waarin de verenigingsmanager en de ledenadministratie op een proactieve manier hun rol invullen en daarbij verbindend werken.

    Missie

    Wij zijn Kampong Voetbal. Een voetbalclub met een lange historie geworteld in de wijk Utrecht Oost. Het is een voetbalclub waar ieder lid zijn eigen ambitieniveau mag hebben en waar het uitgangspunt is dat alle leden met plezier op het voor hun hoogst haalbare niveau (voetbal en persoonlijk) kunnen sporten. Wij zijn een voetbalclub waar plezier en verbondenheid voorop staan, waar we samen zorgen voor een goede sfeer en betrokkenheid in alle geledingen.