• KAMPONG VOETBAL ROOKVRIJ - VEELGESTELDE VRAGEN

  1. Waarom doen we de campagne Kampong Voetbal Rookvrij?
  We willen onze kinderen een gezonde en veilige omgeving bieden om te sporten. Door niet te roken in de nabijheid van jeugdspelers maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen en voorkomen we het schadelijke meeroken. We geven onze jeugdspelers een goed en gezond voorbeeld en dragen hiermee hopelijk een steentje bij aan het realiseren van een rookvrije generatie.

  2. Wanneer gaat Rookvrij in?
  We starten direct in het nieuwe jaar 2017.

  3. Waar en wanneer geldt Rookvrij?
  Rookvrij geldt overal op het terrein van Kampong Voetbal waar jeugd aanwezig is en het roken waarneemt.

  4. Betekent Rookvrij een rookverbod?
  Nee, we spreken niet van een verbod, maar een rookvrij terrein voor de jeugd. Wij sluiten aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze beweging is er op gericht om kinderen rookvrij te laten opgroeien.

  5. Geldt dit dus ook voor onze tribune?
  Zeker, ook hier willen we niet dat kinderen rokers zien en bovendien is juist op de tribune meeroken moeilijk te voorkomen.

  6. Als er jeugd komt kijken bij mijn wedstrijd heb ik daar toch niet om gevraagd. Mag ik dan toch niet roken?
  Dat klopt. Jeugdspelers kijken vaak op tegen de senioren en ongevraagd kom je dan in de positie van rolmodel. Vergelijk het met door rood lopen waar kinderen voor het stoplicht staan te wachten. Hiermee geef je als volwassenen ook niet het goede voorbeeld. Kinderen leren van gedrag van anderen en doen het gedrag ook na. We willen op het sportterrein graag kinderen het goede voorbeeld geven.

  7. Geldt rookvrij voor heel Kampong
  Op termijn zou dat volgens ons wel het streven moeten zijn, maar iedere vereniging binnen de federatie heeft het recht zijn eigen beslissing en moment hierin te kiezen. De andere verenigingen kijken in ieder geval met grote interesse met ons mee en worden via het federatiebestuur door ons op de hoogte gehouden.

  8. Wie gaat dit handhaven?
  We gaan niet handhaven. We gaan de mensen informeren en aanspreken. Dat zullen we doen met bijvoorbeeld flyers voor gastenteams en met bordjes bij de toegang tot de velden. Van onze leden en ouders/verzorgers verwachten wij dat mensen, die zich er niet aan houden, informerend en met respect aangesproken worden.

  9. In het AD las ik wat anders?
  De berichtgeving van het AD ging breder dan onze vereniging. Voor ons misten enkele nuances. Hierdoor is mogelijk de suggestie gewekt dat het een algeheel rookverbod betreft. Dat is niet correct. Daarnaast leek het bericht de hele Kampong federatie te betreffen. Dit klopt ook niet. Het betreft vooralsnog alleen Kampong Voetbal.

  10. Waarom doen we niet een algemeen rookverbod?
  Er zijn binnen Kampong Voetbal en ook bij de gemeente stemmen die daarvoor opgaan. Wij geloven niet dat de tijd daar rijp voor is. Welsluiten we ons aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze is er op gericht om kinderen de mogelijkheid te bieden rookvrij op te groeien.

  11. Niet roken begint toch bij het gezin met de opvoeding?
  Dat klopt. Echter heeft ook Kampong een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugdleden. Rolmodellen zoals spelers van hoge elftallen, coaches en trainers hebben ook veel invloed op kinderen. Als veel mensen om hen heen roken lijkt het een normaal product en beseffen kinderen niet dat je erg ziek kan worden van roken. Met de campagne Rookvrij willen we de ouders/verzorgers steunen als zij hun kinderen rookvrij willen laten opgroeien.

  12. Als een opa bij zijn kleinkind komt kijken en een sigaartje opsteekt gaan we dan handhaven?
  We gaan mensen informeren en aanspreken. Dit doen we met respect en met aandacht voor de specifieke situatie.

  13. Als een ouder van de tegenstander het onzin vindt. Hoe gaan we daar dan mee om?
  Als deze geïnformeerd is en negatief reageert, dan laten we het zo. Onze actie is positief bedoeld en we willen zeker niet dat er geweld uit voortvloeit.

  14. Is deze actie niet betuttelend?
  Er zullen zeker mensen zijn, die dat vinden. Er zullen ook mensen zijn, die vinden dat we niet ver genoeg gaan. Wij denken de gulden middenweg te bewandelen en vinden het niet betuttelend om ons in te zetten voor de gezondheid en het recht van kinderen om gezond op te groeien.

  15. Wie zijn onze partners?
  Kampong werkt samen met de Hartstichting (meer informatie op www.hartstichting.nl/rookvrij-sporten) in het kader van de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ en de vereniging Sport Utrecht.