• Lees hier meer over de ALV van 14 mei j.l.

    Op 14 mei j.l. vond de ALV van SV Kampong Voetbal plaats. Het was een levendige vergadering waarin werd gediscussieerd over het (financiele) jaarverslag, de contributie, het technisch beleidsplan en het tuchtregelement. Het financiele verslag 2016-2017 en het tuchtregelement zijn vastgesteld en de vergadering heeft ingestemd met een contributieverhoging en de benoeming van een nieuwe bestuurslid.

    Lees hier het volledige verslag.