• Kampong Voetbal Academie verlengt samenwerking met Ubuntu Sport

    Vorig seizoen is Kampong Voetbal gestart met een samenwerking met Ubuntu Sport voor een periode van 1 jaar om de evenementen van de Kampong Voetbal Academie te verzorgen. Deze samenwerking is beide partijen goed bevallen en daarom is besloten deze om te zetten in een vijfjarige overeenkomst.

    Onder de Kampong Voetbal Academie vallen bijvoorbeeld de additionele trainingen (afgelopen 2 jaar Super 7) en de Kampong Voetbaldagen. De trainingen vallen onder verantwoordelijkheid van de technisch manager van Kampong Voetbal, maar worden door Ubuntu Sport ontwikkeld met ons technisch beleidsplan als uitgangspunt en in lijn met de KNVB ontwikkeldoelen. Daarbij is er ruim aandacht voor het creëren van een positief sportklimaat en het ontwikkelen van sportieve, persoonlijke en sociale vaardigheden volgens de ‘Ubuntu Sport for Growth' aanpak.

    Voetbaldagen zijn trainingsdagen in vakantieperiodes en mogelijk ook op andere vrije dagen. Plezier en ontwikkeling gaan hier hand in hand. Ubuntu Sport verzorgt de trainingen en de voetbaldagen en zal dit zoals we inmiddels gewend zijn uitvoeren met trainers die uit de Kampong Voetbal gelederen komen. Op deze manier worden onze trainers on the job opgeleid en draagt het ook bij aan een nog betere binding tussen jongere en oudere jeugd en senioren binnen Kampong Voetbal.

    Ubuntu Sport is een initiatief van Kampongers Christiaan Hageraats en Herman Hazewinkel. In hun jonge bestaan hebben ze al meerdere voetbalclubs aan zich weten te binden. Kampong Voetbal is  trots hier een bijdrage aan te kunnen leveren en is blij met de nieuwe samenwerking. Als onderdeel van de samenwerking is Ubuntu Sport tevens sponsor van Kampong Voetbal.