• Kampong en Corona: vanaf 11 mei ook buitensporten toegestaan voor 18+ (Dit bericht wordt bij nieuwe ontwikkelingen geüpdatet)

  Trainingsschema

  7 mei 2020:

  Buitensporten voor iedereen boven de 18 jaar zijn vanaf maandag 11 mei weer toegestaan. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! 

  Per 11 mei 2020:

  • Verandert het advies ‘blijf thuis’ in ‘blijf thuis als je klachten hebt’.
  • Mag buiten sporten op 1,5 meter afstand weer voor de leeftijd 18+.
  • Blijven clubhuizen, sportkantines, kleedkamers en toiletten gesloten.

  Achter de schermen zijn we al druk bezig om deze versoepeling vorm te geven, maar er is ook nog veel onduidelijk over de precieze invulling ervan. We wachten nadere informatie vanuit de KNVB af over hoe zij deze richtlijnen vertalen voor de voetbalverenigingen. Zodra we deze hebben, zullen we jullie informeren over de regels en voorwaarden waaronder ook de senioren weer het veld op kunnen. We hopen uiteraard dat dit lukt vóór 11 mei, maar dat is niet zeker.

  En voor nu nog even geduld en stay safe!

  29 april 2020:

  De jeugd is weer gestart! Kijk voor meer informatie hier

  22 april 2020:

  Dinsdagavond hebben we massaal naar de persconferentie van het kabinet gekeken. Hierin heeft het kabinet ook specifiek aandacht geschonken aan de sport en een aantal versoepelingen aangekondigd. In deze korte update vanuit het bestuur aandacht voor de nieuwe richtlijnen: 

  • Basisscholieren (jeugd tot en met O12) mogen vanaf 28 april in groepsverband trainen en onderlinge potjes spelen. Zij hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand te houden. Er mag geen competitie gespeeld worden of vriendschappelijke wedstrijden tegen andere clubs. 
  • Middelbare scholieren (jeugd vanaf O13) mogen vanaf 28 april ook buiten sporten. Zij moeten zich wél aan de 1,5 meter afstand houden. 
  • Geen ouders langs de lijn, thuis douchen en clubhuizen en kantines blijven gesloten. 
  • Andere restricties, maatregelen en voorschriften blijven tot 20 mei van kracht. 

  Met de versoepelingen zijn we heel blij. We kunnen ons voorstellen dat de kinderen hier echt aan toe zijn: sporten met vrienden en vriendinnen, lekker voetballen. Dat voelt als weer een klein beetje terug naar het “normale” leven. Dat willen wij als club uiteraard zo goed mogelijk faciliteren. 

  De versoepelingen hebben tot nu toe alleen betrekking op jeugdspelers. Voor de senioren verandert er helaas voorlopig nog niks. Zodra meer duidelijk is over de periode na 20 mei en wat dat voor het seniorenvoetbal betekent, brengen we jullie daarvan op de hoogte. We hopen ook daar op versoepelingen, zodat we in de zomer kunnen genieten van met elkaar voetballen!

  Het blijven echter bijzondere omstandigheden en we moeten voorkomen dat Kampong een bron wordt van nieuwe Corona-besmettingen. Op Kampong voetballen, hockeyen en tennissen meer dan 3.000 scholieren.

  We gaan de komende dagen binnen deze kaders aan de slag om te kijken hoe we dit veilig kunnen realiseren en doorvertalen naar heldere regels en afspraken voor iedereen. Dat doen we – waar nodig – samen met Kampong Hockey en Kampong Tennis. 

  Ook zullen er in de meivakantie voetbaldagen worden georganiseerd vanuit de Kampong Voetbal Academie in samenwerking met Ubuntu. Rond het weekend zullen we jullie uitgebreider informeren over de praktische invulling, zodat we volgende week woensdag, 29 april veilig kunnen starten. 

  7 april 2020:

  Uit reacties van een aantal leden begrijpen we dat er wat onduidelijkheid bestaat over de reeds betaalde contributie, terwijl we het seizoen helaas niet af kunnen maken en voorlopig ook niet mogen trainen. 

  Het bestuur heeft besloten dat er geen restitutie van contributie over het seizoen 2019-2020 kan plaatsvinden. Met het sluiten van het sportpark vallen de voor ons belangrijke inkomsten uit horeca weg, terwijl onze kosten (personeel, vrijwilligersvergoedingen, huur clubhuis en velden) wel gewoon doorlopen. Hoe de contributie er volgend seizoen uit gaat zien is mede afhankelijk van hoe deze crisis zich verder ontwikkelt en de daaruit voortvloeiende besluiten van het kabinet en de KNVB. Een vereniging zijn we samen, en samen willen we er dan ook voor zorgen dat onze club gezond uit deze crisis komt. Wij vertrouwen daarin op de steun van onze leden. Zodra dat mogelijk is zullen wij een ALV organiseren waarin de contributie aan de orde zal komen. 

  Met betrekking tot het lidmaatschap gelden dezelfde regels als in andere jaren en we zijn achter de schermen al druk bezig zodat we in september weer van start kunnen gaan. 

  2 april 2020:

  Update vanuit het bestuur:

  De Corona-crisis raakt ons allemaal. Afgelopen dinsdag (31 maart) hebben we in groten getale gekeken naar de persconferentie van onze Minister-President. Hierin werd duidelijk dat de huidige maatregelen verlengd worden tot in ieder geval 28 april.

  We mogen nog steeds niet voetballen

  De maatregelen van de overheid betekenen praktisch dat we nog steeds niet op de velden mogen spelen, trainen of zelfs samenkomen. Het clubhuis blijft eveneens gesloten. Deze maatregelen gelden, als gezegd, in ieder geval nog tot 28 april. We zien dat de velden nog steeds leeg zijn en we vragen jullie met nadruk om deze afspraken op te blijven volgen. De boetes die worden uitgedeeld bij samenkomsten van meer dan 3 personen zijn fors en er wordt regelmatig op gecontroleerd.

  Gevolgen voor de competitie

  In het verlengde van de mededeling gisteren, heeft de KNVB besloten dat er dit seizoen geen competitievoetbal meer gespeeld wordt; niet door de jeugd en niet de senioren Niet alleen het eerste van Kampong loopt hierdoor het vurig gewenste kampioenschap mis. Vele jeugd- en seniorenteams zullen het kampioensdubbeltje dit seizoen niet kunnen verdienen. De KNVB heeft aangegeven dat de huidige competities als ’niet gespeeld’ worden beschouwd en dat er geen promoties en geen degradaties worden doorgevoerd. Voor de A-categorie (de eerste selectieteams van de jeugd die in competities vanaf hoofdklasse uitkomen en het eerste van Kampong) betekent dit dat alle teams volgend seizoen op hetzelfde niveau starten als waarop ze dit seizoen zijn gestart. Voor alle andere teams betekent dit, dat we zoals gebruikelijk de elftallen op het gewenste niveau gaan aanmelden in juni.

  In de week van 20 april wordt duidelijk of de huidige maatregelen opnieuw worden verlengd of dat er op onderdelen versoepeld kan worden. Wij zullen dan hopelijk ook meer kunnen vertellen over de mogelijkheid om weer te starten met trainingen. Uiteraard hebben de huidige maatregelen ook impact op de manier waarop we de (selectie)teams indelen. Ons technisch kader buigt zich op dit moment over een aanpak voor het huidige seizoen. Ook hier houden we je uiteraard bij aangehaakt.

  Challenges

  Zoals jullie hebben gezien, zijn we doorlopend op zoek naar creatieve alternatieven. De online challenges die binnen de jeugd rondgaan, zijn hiervan een voorbeeld. Voor de O8 lichting is er zelfs een online platform gecreëerd. We bekijken momenteel of we dit ook voor andere lichtingen toegankelijk kunnen maken.

  Ook het delen van de leukste filmpjes op onze socials dragen bij aan het verbonden blijven bij je team en de club! Een mooi voorbeeld hiervan is de “toiletrol challenge” die door VR1, aka De Duifjes, online is gezet. Mocht je nog andere creatieve ideeën hebben, laat het ons weten.

  Activiteiten

  Er staat een aantal activiteiten gepland voor de zomerperiode, onder andere het Landentoernooi eind juni, het Gouden Schoen Toernooi begin juli, het VoetbalKAMPong eind juni, het Omnitoernooi op 27 juni, het zomertoernooi voor de senioren en de zomercompetitie voor de senioren.  We weten nu nog niet of deze door kunnen gaan. Voor het VoetbalKAMPong zijn we in overleg met de organisatie en de locatie om te zien wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders die we nu hebben. Het enthousiasme om na tijden van binnenzitten een aantal activiteiten te organiseren is bijzonder groot. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte!

  We zullen jullie vanuit het bestuur regelmatig via deze nieuwsbrief op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen en hopen jullie allen in goede gezondheid, zo snel als het kan, weer op de velden en langs de lijn te mogen begroeten.

   

  26 maart 2020:

  Update vanuit het bestuur:

  We mogen voorlopig niet voetballen

  De maatregelen van de overheid betekenen praktisch dat we niet op de velden mogen spelen, trainen of zelfs samenkomen. Het clubhuis is eveneens gesloten. Deze maatregelen gelden in ieder geval nog tot 6 april. De verwachting is dat begin volgende week bekend wordt óf en voor hoe lang bestaande maatregelen verlengd worden, en of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Hoewel er in de eerste dagen van de maatregelen nog veel gevoetbald is op de velden, zien we nu dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt. Top! En hoe vervelend ook: blijf je aan de regels houden om samen het virus in te dammen. 

  Gevolgen voor iedereen

  Duidelijk is dat de maatregelen betekenen dat er voorlopig niet gespeeld en getraind wordt. We zijn doorlopend op zoek naar creatieve alternatieven. De online challenges die binnen de jeugd rondgaan, zijn hiervan een voorbeeld. Ook het delen van de leukste filmpjes op onze socials dragen bij aan het verbonden blijven bij je team en de club! Mocht je nog creatieve ideeën hebben, laat het ons ook weten.  

  Heel voorzichtig kijken we ook vooruit: hopelijk kunnen we aan het einde van het seizoen een aantal activiteiten inhalen. Omdat de duur van de maatregelen nog onduidelijk is, is plannen nog lastig.  NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat de nieuwe maatregelen van afgelopen 23 maart praktisch betekenen voor bijvoorbeeld sporten in de buitenruimte en voor de competities. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

  Financiële consequenties

  Er zijn helaas ook financiële gevolgen. Als bestuur voelen we hier een grote verantwoordelijkheid. We hebben veel vrijwilligers en ook een aantal betaalde medewerkers. Samen met ons houden zij onze club overeind en zijn ze (deels) van hun inkomsten afhankelijk van Kampong Voetbal. Uiteraard lopen voor ons ook de kosten door die we hebben voor veldhuur, de accommodatie, etc. Dit geldt ook voor onze collega-verenigingen en Nummer Veertien. 

  We zitten er bovenop om Kampong als vereniging gezond te houden en zijn met diverse instanties in gesprek om ook gezond deze crisis uit te komen.

  De hekken zijn helaas echt op slot

  Niet alleen het clubhuis is dicht, maar ook het terrein van Kampong is afgesloten. De hekken zijn dicht en de velden zijn verboden terrein geworden. Kom dus geen balletje trappen, want daarmee riskeer je nu een boete en dat is zonde, toch?

  We zullen de leden vanuit het bestuur regelmatig via de mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hopen jullie allen in goede gezondheid, zo snel als het kan, weer op de velden en langs de lijn te mogen begroeten.

   

  17 maart 2020:

  Helaas constateren we dat, ondanks dat het sportpark gesloten is, veel kinderen en jongeren gebruik maken van onze velden om een balletje te trappen. We begrijpen dat het mooie weer en de 'vrije' tijd heel aanlokkelijk werken om het veld op te gaan, maar dit past totaal niet bij het advies van de regering en het RIVM om elkaar niet op te zoeken. Blijf daarom lekker thuis en zoek elkaar niet op.
  We doen ook een dringend beroep op de ouders om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat de kinderen niet naar het sportpark gaan.

  Bedankt voor je medewerking!

   

  15 maart 2020: 

  De Nederlandse overheid heeft zondagmiddag 15 maart besloten dat alle sportverenigingen en sportcomplexen in Nederland hun deuren moeten sluiten, in elk geval tot en met 6 april. Kampong was natuurlijk al gesloten en alle activiteiten waren afgelast/uitgesteld, maar de periode is nu dus verlengd tot in ieder geval 6 april. 

  Het is ook niet mogelijk om op eigen initiatief gebruik te maken van de velden. We willen juist de maatregelen opvolgen die er zoveel mogelijk aan bijdragen het Coronavirus daar waar mogelijk in te dammen. Wij verzoeken iedereen ook om niet elders te gaan trainen/sporten.

  Alle activiteiten die er de komende 3 weken op de agenda stonden, waaronder natuurlijk trainingen en wedstrijden, maar ook bijvoorbeeld het C-Feest, Seniorenborrels, etc., zijn allemaal geschrapt. Voor het Kampong C-jeugdfeest wordt een nieuwe datum gezocht, gekochte tickets blijven geldig! De organisatie houdt degenen die een ticket hebben op de hoogte. 

   

  13 maart 2020: 

  Vanaf vrijdag 13 maart is het clubhuis tot nader bericht gesloten is. De bedrijven Fysio Holland Medicort, Partou en Ubuntu-sport (die bij ons in het Clubhuis gehuisvest zijn) blijven open en zijn via hun eigen ingang aan het terras bij het clubhuis te bereiken.

   

  12 maart 2020:

  Tot 1 april zijn er geen voetbalwedstrijden in heel Nederland en trainingen op Kampong zijn tot nader order afgelast. Hiermee reageren we direct op de persconferentie van vanmiddag en de maatregelen die de KNVB heeft genomen.

   

  Algemene informatie

  Corona in het kort

  • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt ook een besmettingsgevaar.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
  • Verreweg de meesten hebben milde (griepachtige) klachten.

  Op de hoogte blijven?

  • Meer informatie lees je op de site van het RIVM
  • Of voor de regio Utrecht kijk je op de site van de GGDrU.
  • Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de eventuele gevolgen van het coronavirus voor de voetbalcompetitie.