• INFORMATIE VOOR TEAMLEIDERS

  Een teamleider regelt en coördineert alle niet-voetbaltechnische zaken bij een team, zoals vervoer, een scheidsrechter (wanneer deze niet door de club is toegewezen), het wedstrijdformulier, het verplaatsen of wijzigen van wedstrijden, etc. Daarnaast zorgt een teamleider voor de communicatie tussen de vereniging en de ouders. De teamleider kan ook fungeren als coach van een team. Op deze pagina vind je informatie over zaken waar teamleiders een belangrijke rol in spelen.

   

  Wedstrijd verplaatsen/wijzigen

  Het verplaatsen of wijzigen van een wedstrijd gebeurt altijd in overleg met de wedstrijdsecretaris. Zo kan het zijn dat jullie op een ander tijdstip willen spelen of op een andere dag. Het is goed om te weten dat alle wijzigingen (m.u.v. verplaatsen naar een andere dag) tot aan 10 dagen vóór aanvang van de wedstrijd zonder overleg met de tegenstander kunnen worden doorgevoerd. Hier gaat dan enkel de wedstrijdsecretaris over.

  Wil je een thuiswedstrijd verplaatsen naar een andere dag of wil je de wedstrijd wijzigen ná die 10 dagen? Dan kun je dit uiterlijk op vrijdagochtend voor het betreffende wedstrijdweekend bij onze wedstrijdsecretaris aanvragen. Zij gaat dan eerst bekijken of dit in ons schema past, om vervolgens een verzoek in te dienen bij de tegenstander. Pas bij akkoord van hen, kan de wijziging worden doorgevoerd. Het kan ook zo zijn dat de wedstrijdsecretaris je vraagt zelf contact op te nemen met de tegenstander en met een voorstel te komen. Geven zij geen akkoord of komen jullie er niet uit? Dan blijft de wedstrijd zoals deze is.

  Wil je een uitwedstrijd wijzigen? Dan kun je zelf contact zoeken met de tegenstander om een andere datum of tijd overeen te komen. Je kunt vaak op de website van de tegenpartij zien met wie je het beste contact op kunt nemen. Kom je iets anders overeen? Geef dat dan ook door aan onze wedstrijdsecretaris, zodat zij snel akkoord kan geven op het wijzigingsverzoek vanuit de tegenstander.

  Mocht een tegenstander contact met ons opnemen over een wedstrijd tegen jouw team, dan hoor je dit altijd van ons.

  Onze wedstrijdsecretaris is Sharmila Basdew en je kunt haar via wedstrijden@kampongvoetbal.nl bereiken.

   

  Baaldagen (alleen voor categorie B)

  Het kan voorkomen dat het je niet lukt om genoeg spelers op de been te krijgen en dat een andere datum vinden niet lukt. Daarvoor mogen teams van de KNVB maximaal één keer per seizoen een baaldag aanvragen. Dat houdt in dat de wedstrijd uit het schema wordt gehaald en door de KNVB op een later moment weer wordt ingepland. Hiervoor is geen toestemming van de tegenstander nodig.

  Wil je dit? Neem dan uiterlijk op maandag in de week van de wedstrijd contact op met onze wedstrijdsecretaris. Aanvragen ná maandag kunnen niet meer worden ingediend. Je baaldag is geldig tot maart. Daarna vervalt die.

   

  Oefenwedstrijden regelen

  Ter voorbereiding kunnen oefenwedstrijden worden georganiseerd. Het is mogelijk om hiervoor zelf andere verenigingen te benaderen. Plan een oefenwedstrijd bij ons altijd in overleg met onze wedstrijdsecretaris. Uiterlijk woensdag kun je oefenwedstrijden voor het komende weekend aanvragen.

   

  Spelers lenen

  Soms doet er zich de situatie voor dat een team te weinig spelers heeft voor een wedstrijd. Als er een spelerstekort is, is de teamleider verantwoordelijk om dit op te lossen. Dit kan door de wedstrijd te verplaatsen (zie hierboven) of door spelers te lenen.

  Je kunt spelers lenen bij andere teams uit dezelfde leeftijdscategorie. Raadpleeg hiervoor de WhatsApp groep waaraan je door de leeftijdscoördinator wordt toegevoegd: in deze groep zitten alle leiders en/of trainers van jouw leeftijdscategorie.

  Bij het lenen van spelers kan er onderscheid worden gemaakt in selectie- en breedteteams spelers. Als het om het lenen van een selectiespeler gaat, gebeurt dit altijd in overleg met de technische coördinator. Bij spelers van breedteteams kan dit onderling afgehandeld worden. Eventueel kun je ook teams uit een leeftijdscategorie hoger of lager vragen een speler uit te lenen. Meer dan één jaar verschil mag niet, in verband met de dispensatieregels van de KNVB.

   

  Spelersincidenten afhandelen

  Het is belangrijk dat je als teamleider alert bent op het naleven van onze gedragscode. Dit geldt zowel voor spelers als voor ouders. Je vindt op de pagina over de gedragscode ook een teamafspraken-kaart. Dit kan handig zijn aan het begin van het seizoen.

  Mochten er zich incidenten binnen je team plaatsvinden die je zelf kunt afhandelen, mag dat. Als het incident dusdanig groot is of je wilt graag advies, kun je het beste contact opnemen met je leeftijdscoördinator. Die denkt dan met je mee. Mocht het incident vragen naar een meer professionele afhandeling, dan kan de commissie Sportiviteit & Respect ingeschakeld worden. Overleg dit altijd eerst even met je coördinator.

   

  Scheidsrechters

  Op Kampong wordt gewerkt met Jeugd fluit Jeugd. Dat houdt in dat alle jeugdteams vanaf de O13 een aantal keer per seizoen een jeugdwedstrijd moeten fluiten. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van namen van spelers die de te fluiten wedstrijden gaan fluiten. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de datum waarop jouw team moet fluiten. Namen geef je uiterlijk maandag van die week door aan Sharmila via wedstrijden@kampongvoetbal.nl.

  Daarnaast en daaraan voorafgaand moeten teamleiders ervoor zorgen dat hun spelers goed beslagen ten ijs komen. Dat betekent dat verwacht wordt dat de spelers op de hoogte zijn van alle (spel)regels. Dit kan door hen aan te moedigen deel te nemen aan een spelregelavond of door dit zelf aan het team over te brengen (zie voor benodigde presentatie hier).

  Ook onderdeel van Jeugd fluit Jeugd is dat teams ten alle tijden zelf verantwoordelijk blijven voor back-up. Het kan altijd voorkomen dat een jeugdspeler die jullie wedstrijd zou fluiten, ziek is, geblesseerd is geraakt, etc. Daarnaast proberen we het dekkend te krijgen, maar dit lukt simpelweg niet altijd. Om te voorkomen dat er dan niemand is die jullie kan fluiten, moet een teamleider zorgen van minimaal twee ouders die in dat soort gevallen kunnen fluiten. Dring erop aan dat deze twee ouders (niet zijnde de leider of trainer) ook naar een spelregelavond gaan.

  Goed om te weten: in principe moet je na woensdag kunnen zien of jullie een scheidsrechter hebben of niet. Dit kun je zien in het programma of op de Voetbal.nl app bij de wedstrijd en dan bij “wedstrijdofficials”.

   

  Overige randzaken

  Nog een aantal zaken waar een teamleider verantwoordelijk voor is:

  • Aandringen op het aanschaffen van een tenue indien nodig (via Voetbalshop.nl);
  • Een verzameltijd en -plek communiceren naar de ouders;
  • Het tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden;
  • Zorgen voor voldoende auto’s naar uitwedstrijden;
  • Je team aanmelden bij de wedstrijdkamer;
  • Het digitale wedstrijdformulier en de uitslag invullen;
  • Ervoor zorgen dat kleedkamers na gebruik schoon achtergelaten worden;
  • Het ontvangen van de tegenpartij en scheidsrechters op het veld;
  • Het onder alle omstandigheden respectvol omgaan met scheidsrechter en tegenpartij;
  • Het organiseren van nevenactiviteiten, zoals teamuitjes, voetbalkampen, deelnemen aan toernooien, etc.

  Heb je nog vragen? Dan kun je bij je leeftijdscoördinator terecht (zie hier wie dat voor jouw leeftijdscategorie is).