• Van de voorzitter

  Beste leden van Kampong Voetbal,

  Ik hoop dat jullie allen mooie feestdagen en een fijne jaarwisseling hebben gehad. Helaas nam ook dit jaar het geweld rond de viering van de jaarwisseling weer toe, met als dieptepunt de agressie tegen vaak vrijwillige hulpverleners. En zoals elk jaar blijven wij ons daar collectief over verbazen. Dat is ook goed, want het mag nooit wennen. Inmiddels is een ruime meerderheid van de Nederlanders voor afschaffing van knalvuurwerk en misschien komt er nu ook echt van.

  Ik zie een parallel met het amateurvoetbal. Ook daar zien we al jaren een toename van het geweld op de velden, zowel fysiek als verbaal. En ook daar zijn de vrijwilligers zoals scheidsrechters vaak het mikpunt. De ruime meerderheid van voetballers en vrijwilligers die zich wel weet te gedragen doet al jaren een beroep op de KVNB om maatregelen te nemen. Maar tot voor kort bleef het bij mooie woorden en goedbedoelde projecten om de agressie terug te dringen, helaas zonder veel resultaat.

  Tot een tijdje geleden de directeur amateurvoetbal KNVB, Jan Dirk van der Zee, flinke taal liet horen in een van zijn columns, getiteld “wegwezen als je niet in het voetbal thuishoort” ). Hier was duidelijk sprake van een kentering, waarbij clubs die herhaaldelijk over de schreef gaan door de KNVB zullen worden uitgesloten van de competitie. En het is niet bij woorden gebleven, want recent zijn er twee Utrechtse clubs daadwerkelijk uit de competitie gezet. Jammer genoeg zullen hierbij ook clubmensen die het wel goed met het voetbal voor hebben de dupe worden. Maar het geeft wel het gevoel dat er eindelijk iets wordt gedaan, en het is ook een duidelijk signaal naar alle verenigingen dat er een grens is. Een goede ontwikkeling dus.

  Het is voor ons bij Kampong ook goed om waakzaam te blijven. Het aantal geweldsincidenten dat te wijten is aan teams van Kampong is gelukkig laag. Maar dat is geen reden voor zelfgenoegzaamheid: geweld kan ook verbaal zijn, en verbaal zijn we vaak sterk bij Kampong. We moeten blijven opletten dat het zich niet uit in arrogantie, wat op zich weer agressie kan uitlokken. En ook bij ons zien we soms (te) fanatieke supporters, die zich met de arbitrage bemoeien en ruzie maken met de leiding van de tegenstanders.

  Heel recent nog was er een geweldsincident bij een jeugdwedstrijd tussen Hercules en FC De Bilt, geen clubs die hier bepaald om bekend staan. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat zoiets bij ons niet kan gebeuren. Het zijn vaak kleine dingen die het verschil kunnen maken. Maak bijvoorbeeld voorafgaand aan de wedstrijd een praatje met de leiding en/of supporters van de tegenpartij. Dat maakt het makkelijker elkaar aan te spreken als er sprake is van ongewenst gedrag. En besef dat de scheidsrechter vaak de beste man/vrouw op het veld is, maar accepteer het ook als dat soms niet zo is.

  We willen allemaal graag winnen, maar we moeten ook de kunst van het verliezen blijven beheersen.

  Ik wens jullie allen, mede namens het bestuur van Kampong Voetbal, een heel goed, gezond en sportief 2020 toe.

   

  Frank van Heusden

  Voorzitter SV Kampong Voetbal