• Coronaprotocol Kampong Voetbal (UPDATE d.d. 14 oktober 2020)

  Coronaprotocol Kampong Voetbal (UPDATE d.d. 14 oktober 2020)

  Beste leden van Kampong Voetbal,

  Gisteravond zijn er tijdens de persconferentie weer nieuwe verscherpte corona-maatregelen afgekondigd.

  Helaas treffen deze maatregelen ook de amateursport. Dit heeft voor ons de volgende consequenties:

  -      Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur zijn er geen trainingen en wedstrijden meer voor seniorenteams.

  -      De jeugdteams mogen doortrainen, maar de competitie wordt volledig stilgelegd. Ook oefenpartijen gaan niet meer door.

  -      In de herfstvakantie (17 t/m 23 oktober) zijn er geen trainingen voor de jeugd. De voetbaldagen zullen wel gewoon doorgaan. Deelnemers worden door Ubuntu geïnformeerd over extra zaken die belangrijk zijn om te weten in het kader van de extra maatregelen.

  -      Vanaf zaterdag 24 oktober gaat er een schema in werking waarin voor de jeugdteams een extra trainingsmoment op de zaterdag wordt ingepland. Dit is een training van 60 minuten waarin een aantal teams (4 in de onderbouw of 2 in de bovenbouw) een veld delen. Deze teams kunnen in die 60 minuten zelfstandig trainen of besluiten een onderling vriendschappelijk wedstrijdje te spelen. Spelen tegen andere teams dan waar je mee op het veld staat, is niet mogelijk. Communicatie hierover volgt via de leeftijdscoördinatoren.

  -      Voorwaarde voor dit extra trainingsmoment is dat er voldoende “coronavrijwilligers” zijn (3 per shift). De leeftijdscoördinatoren zullen hiervoor een schema opstellen samen met de verenigingsmanager.

  Deze maatregelen gelden voor de komende vier weken, waarbij over twee weken geëvalueerd zal worden.

  Ondertussen blijft onverminderd van kracht:

  • Heb je klachten, voel je je niet goed? Kom niet naar Kampong.
  • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en volg de aangegeven routes.
  • Als je (kind) speelt/traint op veld 1 of 2 parkeer je je fiets in de fietsenstalling bij P2 en haal je kind weer op bij de uitgang P1. Als je (kind) traint/speelt op veld 4 t/m 7, dan parkeer je in de fietsenstallingen bij cricket. Je brengt je kind bij het poortje links en haalt op bij de poort rechts.
  • Kom je met de auto gebruik je Drop&Go bij P2 om je kind af te zetten. Ophalen gebeurt bij de Drop&Go bij P1. Dus niet afzetten bij de hekken op de Mytylweg i.v.m. drukte en doorstroming.
  • Ben je 13 jaar of ouder, dan registreer je je elke dag dat je naar Kampong gaat via de QR-code op de app/website of bij de ingangen.
  • Clubhuis en kleedkamers zijn gesloten.
  • Volg te allen tijde de aanwijzingen op van “coronavrijwilligers” en beveiligers.
  • Alle jeugdteams worden ingedeeld om de zogenoemde “coronadiensten” te draaien op trainingsavonden en de zaterdagen zodat we er met elkaar voor zorgen dat we veilig kunnen blijven sporten binnen de kaders die er zijn.

  Hoewel we als bestuur natuurlijk begrip hebben voor het feit dat we er samen alles aan moeten doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, betreuren we de effecten van deze extra maatregelen voor onze leden ten zeerste. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van mogelijke aanpassingen en hopen van harte dat we toch op termijn weer positiever nieuws kunnen brengen!

  Namens bestuur Kampong Voetbal