• VERKLARING OMTRENT GEDRAG

  Als vrijwilliger aan de slag met kinderen? Verklaring Omtrent Gedrag!

  We willen onze kinderen een veilige sportomgeving bieden. Als onderdeel van ons veiligheidsbeleid vragen wij van alle vrijwilligers die met kinderen werken een verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor trainers, hulptrainers, coaches, maar ook leiders (teammanagers) is het kunnen overleggen van VOG* een voorwaarde. De VOG die wordt aangevraagd betreft een screening op het mogen werken met minderjarigen. De VOG kan door ons worden aangevraagd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Hoe gaat het in zijn werk?
  Nadat je hieronder je gegevens hebt ingevuld, doen wij een aanvraag bij het Ministerie van Justitie. Je ontvangt vervolgens een e-mail van Justitie waarin je wordt verzocht de aanvraag middels DigiD te bevestigen. De verklaring wordt (om privacyredenen) naar je huisadres gestuurd. Deze lever je vervolgens in bij het secretariaat van Kampong Voetbal (of je doet hem in de brievenbus op Kampong).

  We verwachten dat je ook bekend bent (of anders nu leest) met onze gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers.

 • Formulier Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)