• BELEID ALCOHOL & DRUGS

  Bij Kampong Voetbal hanteren wij de volgende regels:

  • Bij Kampong Voetbal wordt op zaterdag pas vanaf 16.00 uur alcohol geschonken om alcoholgebruik in zicht van onze jongste jeugd zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Kampong Voetbal ondersteunt en handhaaft actief de regels en wetgeving rond NIX18.
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische versnaperingen te gebruiken in de kantine of op en rond de velden van Kampong Voetbal.
  • Glas en alcohol op de tribune en rond de voetbalvelden zijn verboden door de KNVB. Kampong Voetbal vraagt haar leden dan ook hieraan mee te werken. Een boete die de club hiervoor kan ontvangen zal worden verhaald op de betrokken leden.
  • Het is niet toegestaan drugs te gebruiken in de kantine of op het terrein van Kampong Voetbal.
  • Indien de indruk ontstaat dat (jeugd)spelers onder invloed zijn van drugs en/of alcohol mogen zij niet spelen en zullen indien van toepassing de ouders/verzorgers worden ingelicht door de leiding van het betreffende team.