• BELEID ALCOHOL & DRUGS

  Bij Kampong Voetbal hanteren wij de volgende regels:

  - Bij Kampong Voetbal wordt op zaterdag pas vanaf 16.00 uur alcohol geschonken om alcoholgebruik in zicht van onze jongste jeugd zoveel mogelijk te voorkomen.
  - Kampong Voetbal ondersteunt en handhaaft actief de regels en wetgeving rond NIX18
  - Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische versnaperingen te gebruiken in de kantine of op en rond de velden van Kampong Voetbal.
  - Glas en alcohol op de tribune en rond de voetbalvelden zijn verboden door de KNVB. Kampong Voetbal vraagt haar leden dan ook hieraan mee te werken. Een boete die de club hiervoor kan ontvangen zal worden verhaald op de betrokken leden.
  - Het is niet toegestaan drugs te gebruiken in de kantine of op het terrein van Kampong Voetbal.
  - Indien de indruk ontstaat dat (jeugd)spelers onder invloed zijn van drugs en/of alcohol mogen zij niet spelen en zullen indien van toepassing de ouders/verzorgers worden ingelicht door de leiding van het betreffende team.

  Gedragsregels bij Kampong Voetbal tijdens en rondom een wedstrijd

  Bij Kampong Voetbal ondersteunen wij de (jeugd)scheidsrechters door als teamleiding, ouders/verzorgers en toeschouwers:

  - De beslissing van de scheidsrechter te accepteren zonder (non)verbaal protest.
  - Positief te coachen en aan te moedigen waarbij we respect voor spelers, tegenstanders en wedstrijdofficials bewaren.
  - Tijdens de wedstrijd buiten het veld (of voor ouders achter het hek) te blijven.
  - Vooraf de scheidsrechter te verwelkomen, na afloop te bedanken en in woord en gedrag het goede voorbeeld te geven.

  Grensrechters ondersteunen de scheidsrechter door:

  - Objectief de wedstrijd te begeleiden en daarmee de scheidsrechter optimaal te assisteren.
  - De scheidsrechter, mogelijk na overleg, altijd te steunen in zijn beslissingen.
  - Duidelijk met signalen zijn bevindingen over buitenspel, bal buiten de lijn en het wisselen van de spelers te communiceren aan de scheidsrechter en de teamleiding waar nodig.

  De scheidsrechter kan naar eigen inzicht tegen ongewenst gedrag optreden door:

  - Het geven van een waarschuwing.
  - De stoorzender te verwijderen van het speelveld en de directe omgeving.
  - De wedstrijd te staken.
  - De scheidsrechter maakt van zijn ingrijpen melding in het wedstrijdverslag indien het om een verwijdering gaat of indien het een maatregel tegen een grensrechter of teamleider betreft.