• GEDRAGSCODE

  Sportiviteit en respect bij Kampong voetbal
  Kampong hecht grote waarde aan prettig en correct gedrag op en naast de velden. Daarom is Kampong Voetbal partij bij het convenant "Samen voetballen in Utrecht 2016-2020", wat een is vervolg op één die in 2011 werd ondertekend. Op grond daarvan bevorderen 32 Utrechtse voetbalverenigingen, de KNVB, FC Utrecht en Vereniging Sport Utrecht (VSU) sportief en respectvol gedrag. Kampong onderschrijft de gedragsregels van het convenant. De regels zijn te zien op de kaart "Respect doen we samen".

  Uitgangspunten:

  • Een positieve benadering van de sport, het plezier daarbij en de respectvolle benadering van alle betrokkenen staat voorop.
  • Jeugdleden worden zoveel mogelijk positief gestimuleerd om sportief en respectvol gedrag te tonen en zich met elkaar in te zetten voor een goede sfeer op het veld.
  • Ouders/verzorgers, trainers en leiders geven daarbij het goede voorbeeld.
  • Trainers en leiders worden opgeleid om op een positieve manier met hun team om te gaan. Met elkaar vormen zij het visitekaartje voor Kampong en zorgen zij er voor dat de sportomgeving aantrekkelijk en veilig is en blijft.

  De basisgedragsregels waaraan een ieder zich op en naast het veld, tijdens wedstrijden en trainingen, aan heeft te houden spreken voor zich.

  • Vertonen van respectvol gedrag naar anderen
  • Respectvol gedrag bij het gebruik van de velden en kleedkamers en voor eigendommen van anderen
  • Afkeuren en aanspreken van laakbaar gedrag van anderen
  • Beslissingen van scheidsrechters en grensrechters worden te allen tijde gerespecteerd door spelers en trainers
  • Toeschouwers bevinden zich ten allen tijde achter de hekken aan de zijkant van het veld en bevinden zich niet achter het doel

  Zie bovenstaand menu voor meer specifieke onderwerpen.