• VOETBAL TECHNISCHE COMMISSIE

  De kerntaken van de Voetbal Technische Commissie zijn het ontwikkelen en uitvoeren van en toezicht houden op het door de vereniging te voeren technische beleid. Momenteel bestaat deze commissie nog uit een jeugd technische commissie en een senioren technische commissie. De doelstelling voor 2017-2018 is dat deze beide commissies geïntegreerd worden.

  - Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
  - Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren op basis van vastgesteld beleid / afspraken hierover met een rol voor de HJO/ STC en de trainers van Kampong 1 en 2 en JO19-1.
  - Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.
  - Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
  - Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).
  - Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen.
  - Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
  - Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken, bij voorkeur met (wedstrijd)secretaris.
  - Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
  - Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.
  - Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, F pupillen t/m A junioren

 • Technische Commissie
  Hoofd Jeugdopleiding Joop Koppen
  Hoofd Jeugdopleiding Thomas Rupp
  Technisch Coördinator selectie senioren Floris Schneemann
  Assistent Technisch Coördinator selectie senioren Coen Goossens