• TECHNISCHE COMMISSIE

  De kerntaken van de Technische Commissie zijn het ontwikkelen en uitvoeren van en toezicht houden op het door de vereniging te voeren technische beleid. Het:

  • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren op basis van vastgesteld beleid/afspraken hierover, met een rol voor de HJO/TC en de trainers van Kampong 1 en 2 en JO19-1.
  • Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma's vast per leeftijdscategorie.
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
  • Geeft aan de hand van schema's en voorbeeldtrainingen, samen met de hoofdtrainers per categorie, nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).
  • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).
  • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
  • Bezoekt vergaderingen van de KNVB betreffende competitiezaken, bij voorkeur met de (wedstrijd)secretaris.
  • Is verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
  • Is verantwoordelijk voor medisch/preventiebeleid.
  • Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, JO8 t/m JO19.

  Je vindt onze relevante beleidstukken hier:

  1. Jeugd Technisch Beleidsplan (2018)
  2. Senioren Technisch Beleidsplan (2019)
  3. Notitie doorstroming O19 (2017)
  4. Notitie zij-instroom (2016)

  Heb je vragen? Het algemene mailadres van deze commissie is vztechnischezaken@kampongvoetbal.nl.

 • Technische commissie

  Voorzitter

  Kees Jongkind

  Technisch Coördinator (HJO)

  Rene Stefels

  Technisch Coordinator Bovenbouw

  Erik Janssen

  Technisch Coördinator Middenbouw

  Oktay Ertana

  Technisch Coördinator Onderbouw

  Dirk Dijkstra

  Technisch Coördinator senioren selectie

  Floris Schneemann