• COMMISSIE SPORTIVITEIT & RESPECT

  Het uitgangspunt van het beleid rondom sportiviteit en respect heeft als basis een positieve benadering van de omgeving en het stimuleren en belonen van sportief en respectvol gedrag.

  • Incidenten waarbij daarvan geen sprake is worden gemeld aan een lid van de commissie S & R waarna zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de betrokkenen.
  • Bij ernstige gevallen vindt zo snel mogelijk een zitting (of bijeenkomst) plaats van de tuchtcommissie die onderdeel uitmaakt van de commissie S & R.
  • De tuchtcommissie kan een straf opleggen.
  • Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een overtredingenlijst met bijbehorende strafmaten.

  Kampong verwacht zo een sportieve omgeving te behouden en verder te bevorderen en duidelijke grenzen te scheppen.

 • Commissie Sportiviteit & Respect
  Voorzitter Saskia de Boer
  Lid Albert Klingenberg
  Lid Bernadette Raaijmaakers
  Lid Jasper Keizer