• COMMISSIE SPORTIVITEIT & RESPECT

  Binnen Kampong is de Commissie S&R (opgericht in 2013) namens het Algemeen Bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van het S&R beleid. Deze commissie heeft ook als doel het bevorderen van sportief en respectvol gedrag in en om het veld. Handhaven van de regels kan ook door het instellen van een tuchtcommissie die Kampong spelers kan horen of ter verantwoording roepen als zich misstanden hebben voorgedaan.

  Het uitgangspunt van het beleid rondom sportiviteit en respect heeft als basis een positieve benadering van de omgeving en het stimuleren en belonen van sportief en respectvol gedrag.

  • Incidenten waarbij daarvan geen sprake is worden gemeld aan een lid van de commissie S&R waarna zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de betrokkenen.
  • Bij ernstige gevallen vindt zo snel mogelijk een zitting (of bijeenkomst) plaats van de tuchtcommissie die onderdeel uitmaakt van de commissie S&R.
  • De tuchtcommissie kan een straf opleggen.
  • Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een overtredingenlijst met bijbehorende strafmaten.

  Kampong verwacht zo een sportieve omgeving te behouden, verder te bevorderen en duidelijke grenzen te scheppen.

 • Sportiviteit & Respect

  Voorzitter

  Saskia de Boer

  Commissielid/Convenant

  Stefan Köpping