• Biodiversiteit op Kampong

    Nog voor het broedseizoen 2021 begint voorziet SV Kampong samen met Vivara het sportpark aan de Laan van Maarschalkerweerd  -met 9 hockeyvelden, 6 tennisbanen, 7 voetbalvelden, cricketveld, jeu de boulebaan, boorders, bomen en paden- van extra ecobeheer met het doel de biodiversiteit op het terrein te verbeteren. Vivara en SV Kampong zijn vanaf 2021 partners in biodiversiteit en natuurbeleving.

    Die nieuwe voorzieningen zijn: 76 nestkasten voor koolmezen en spreeuwen, 2 spreeuwentillen, 19 kleine vleermuiskasten en twee grote, 4 egel/marterkasten, 6 kilo bloemenmengsel voor de bloemenweide, bij insectenhotels en op zandgronden, 6 insectenhotels- en wanden en 8 plantenbakken.

    Ook wordt er educatieve bebording geplaats om de vele wekelijkse bezoekers van het terrein te informeren over het samenwerkingsproject en het nut van de getroffen voorzieningen. Kampong sluit hiermee aan bij het beleid van de gemeente om sportparken groener te maken en de biodiversiteit daar te vergroten. Het onderhoud van de voorzieningen voor dieren en insecten en bloemen en planten verzorgt Kampong zelf in samenwerking met Vivara.