• BESTUUR KAMPONG VOETBAL

  Om er voor te zorgen dat jaarplannen gemaakt worden en afspraken worden nagekomen is het van belang helder te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is.

  Kernbestuur

  Het Dagelijks Bestuur van Kampong Voetbal bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder zit er in het Algemeen Bestuur de voorzitter van de jeugdcommissie, seniorencommissie, bestuurslid commerciële zaken en communicatie, een bestuurslid technische zaken en het bestuurslid federatiezaken annex vicevoorzitter.

  Voorzitters commissies

  De voorzitter van elke commissie maakt in samenspraak met de eigen commissieleden het beleid voor zijn of haar commissie. Waar nodig helpt de VM mee het beleid te ontwikkelen. Het beleid wordt ter goedkeuring aangeboden aan het AB en daar beklonken. De uitvoering van het beleid ligt in handen van de commissie. Aan de hand van het beleid wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt met een bijbehorend budget. Ook dit jaarplan wordt voorgelegd aan het AB ter goedkeuring.

  Voortgang

  Maandelijks komt het AB bij elkaar met de bovengenoemde leden. Zij bespreken waar nodig de voortgang van het beleid en de uitvoering. Aan de voortgang ligt een duidelijke planning ten grondslag. Wanneer de planning niet gehaald wordt, wordt er verantwoordelijkheid afgelegd in het bestuur. De leden van het bestuur houden elkaar daarin scherp.

  Wil je graag contact met onze voorzitter? Dat kan via voorzitter@kampongvoetbal.nl.

   

  Algemeen Bestuur

  Voorzitter/Lid federatiebestuur

  Kyra Stefels

  Secretaris

  Silvie Janssen

  Penningmeester

  Nico van Ginkel

  Voorzitter Jeugdcommissie

  Ragna Schapendonk

  Voorzitter Seniorencommissie

  Sanne Quarles

  Voorzitter Commerciele zaken (Sponsoring & Communicatie)

  Frank van Heusden

  Voorzitter Technische commissie

  Kees Jongkind

   

  Wilt u contact opnemen met één van onze bestuursleden? Dan kunt u op de desbetreffende naam klikken.