•      

 • ALV Kampong Voetbal
  Datum: maandag 24 januari 2022
  Locatie: Online
  Tijdstip: 20.00-21.30 uur

  Op maandag 24 januari houden we een ALV van Kampong Voetbal.
  We praten jullie bij over een aantal ontwikkelingen en gaan daarover graag met jullie in gesprek. Vanwege de nog geldende Corona maatregelen is deze ALV alleen online bij te wonen. Wil je aanwezig zijn, meld je dan uiterlijk 21 januari 2022 aan via secretaris@kampongvoetbal.nl. Je krijgt dan een paar dagen van te voren een linkje toe gemaild. Heb je een vraag die je al van tevoren wilt stellen, dan kun je deze ook naar bovenstaand mailadres sturen.

  De volgende punten staan op de agenda:

  1. Opening en mededelingen

  2. Verslag vorige ALV dd 24 juni 2021 (bijlage via deze link)

  3. a. Goedkeuring financiën 2020-2021 (bijlage via deze link). Verslag kascommissie (via deze link).

      b. Aanpassing contributiereglement (bijlage via deze link)

  4. Plannen voor de herinrichting van ons terrein en samenwerking met Traiectum

  5. Uitslag enquête onder leden waarin we als Bestuur feedback gevraagd hebben.

  6. Wvttk

  7. Sluiting