• De ALV vindt plaats op 3 juni. Alle leden zijn van harte uitgenodigd!

  Datum: maandag 3 juni 2019
  Locatie: Clubhuis 
  Tijdstip: 19.00 - 20.30 uur

  Op maandag 3 juni 2019 vindt de ALV van Kampong Voetbal plaats. We nodigen al onze leden van harte uit om hier aan te schuiven. De ALV start om 19.00 uur.

  De volgende punten zullen op de agenda staan:

  1. Opening & mededelingen
      - Link naar: notulen vorige vergadering

  2. Algemeen jaarverslag Kampong Voetbal 2018-2019
      - Link naar: het jaarverslag

  3. Financieel jaarverslag Kampong Voetbal 2017-2018
      - Link naar: de jaarrekening

  4. Technisch seniorenbeleidsplan
      - Link naar: het seniorenbeleidsplan

  5. Contributievoorstel

  6. Personele zaken

  7. W.v.t.t.k.

  8. Sluiting


  We zien jullie graag op 3 juni!

  Bestuur Kampong Voetbal