• Marcel Scheefhals neemt afscheid

    Tijdens het drukbezochte vrijwilligersfeest, waarbij onze vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, heeft Marcel Scheefhals afscheid genomen als verenigingsmanager. Marcel heeft meer dan 10 jaar voor Kampong voetbal gewerkt. Samen met de vele vrijwilligers boekte hij in deze periode mooie resultaten voor de club.

    Marcel was in de afgelopen jaren mede betrokken bij diverse initiatieven die leidden tot de professionalisering van trainers en teams. Hij zorgde onder andere voor de aanschaf van eigen materialen per team en het aanbieden van extra activiteiten. Met de uitbreiding van 5 naar 7 velden werd het voor Kampong Voetbal ook mogelijk om te groeien in ledenaantal. Frank van Heusden, voorzitter: β€˜De afgelopen jaren zijn onze topteams hoger gaan spelen, er zijn meer gediplomeerde trainers gekomen, we ondersteunen ouders die training geven en Kampong Voetbal is gegroeid van 1200 in 2008 naar 1850 leden nu. Wij zijn Marcel erkentelijk voor zijn bijdrage hieraan.’

    Ouders zijn voor Kampong Voetbal een belangrijke schakel. Veel vrijwilligers zijn al jarenlang betrokken. Als coach, leider of binnen een van de commissies. Er zijn in de afgelopen 10 jaar nieuwe commissies bijgekomen zoals de commissie Sportiviteit en Respect en de scheidsrechterscommissie. Marcel: 'Mijn rol was onder andere om dit mee te helpen opbouwen. Waar ik persoonlijk trots op ben is het scheidsrechterplan. Dit houdt in dat een jeugdteam op een ochtend in 2-tallen wedstrijden fluit. Hiermee maken we jeugdleden ook weer enthousiast om zich aan te melden voor de scheidsrechtercursus. Diverse clubs hebben dat van ons overgenomen.’

    Voor Marcel is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Marcel: 'Met veel voldoening kijk ik terug op 10 jaar Kampong Voetbal. Ik wil nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet en wens de club alle succes toe!’